ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 02 ส.ค. 62
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 02 ส.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 02 ส.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ 02 ส.ค. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างe-bidding 02 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาe-bidding 02 ส.ค. 62
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 11 ก.ค. 62
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 11 ก.ค. 62
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด