ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 11 ก.ค. 62
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 11 ก.ค. 62
ร่างประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาe-bidding 11 ก.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11 ก.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ 11 ก.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 07 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 07 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทย 27 มี.ค. 62
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด