ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายแสวงชัย (แหวง)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 10
อีเมล์ : sawangchai_c@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : .ทาเคเบะไทยแลนด์
ตำแหน่ง : Supervisor
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2556,04:58 น.   หมายเลขไอพี : 118.175.88.234


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล