ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายไกรราช พูลสุข (ไกร)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
อีเมล์ : kairach99@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บจก.เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ( chiller )
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 191/17 ม.3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จงปทุมธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ต.ค. 2557,09:34 น.   หมายเลขไอพี : 14.207.161.158


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล