ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย สุชาติ อุปไมย์ (แมน)
ปีที่จบ : ม.3 2550   รุ่น :
อีเมล์ : sas0823209274@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คิงเพาเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
ตำแหน่ง : Officer I - maintenance
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 252/15 หมู่ที่ 5 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ย. 2560,16:14 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.100.216


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล