ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธัญพิชชา กิกสันเทียะ (หญิง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 33
อีเมล์ : Tpc2499fourji1994@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Fortune group
ตำแหน่ง : PR
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ก.พ. 2563,12:13 น.   หมายเลขไอพี : 183.88.36.165


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล