ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาพร คำแสนราช (ตุ๊กติ๊ก)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ม.ค. 2564,15:36 น.   หมายเลขไอพี : 101.51.121.141


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล