โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 36 คน
ชื่อ-นามสกุล : กันริกา เพ็งกะจ่าง (จ่า)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : btoexpress@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิริวรรณ โคสารคูณ (ก้อย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 33
อีเมล์ : siriwanlucky@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เจริญยุทธ์ คำหอม (ยุทธ์)
ปีที่จบ : 2550(ม.3)   รุ่น : 31
อีเมล์ : bnnbxy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภานุมาศ วงศ์คำปา (พักตร์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 33
อีเมล์ : lovery444jj@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิชุดา (พุทธวงค์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 18
อีเมล์ : jije5249@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิริมล พิมพร (เรียม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 33
อีเมล์ : Sirimol2536@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Thawatchai Porisa (Lily)
ปีที่จบ : 2010   รุ่น : 31
อีเมล์ : twa0804787745@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ จันทร์ทง (เชษฐ์...ป๋อ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 24
อีเมล์ : tepapa_001@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุภาพร ศรีภักดี (หงส์)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : sompong hong30@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย สีหาบุตร (เจมส์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : จบ ม.3 2553
อีเมล์ : wichaisihabut@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายใรกต ศรีหาบุตร (สอง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 32
อีเมล์ : Song_thailand007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบตรีปริญญา จิตสว่าง (บอย)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : ไม่ทราบ
อีเมล์ : prarinya746@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม