โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 36 คน
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์พิทักษ์ สิมณี (ทักษ์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 30
อีเมล์ : pongpitak27@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา คำศรี สีม่วงอ่อน (กาญ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : ไม่ทราบ
อีเมล์ : kru_pongka@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันทนา พละศักดิ์ (JEK)
ปีที่จบ : 2010   รุ่น : 31
อีเมล์ : jek_ubru@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ (ไพบูลย์พิมพ์ (เจ))
ปีที่จบ : 2006มั่งครับจำไม่ได้   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : ja_nattawut@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต นที แสนบุญโท (ตั๊ก)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : จำไ่ม่ได้
อีเมล์ : nathee2548@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิตยา คำศรี (นิด)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : จำไม่ใด้
อีเมล์ : Nittayazaa2530@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพิน ขนสุวรรณ์ (พิน)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : pin_nautica@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ โกศล (แก่น)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 16
อีเมล์ : Gaenjeed@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : narong siangdee (Lot)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : 3
อีเมล์ : nsiangdee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทำนอง ตีระภักดิ์ (ช้างน้อย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : ..
อีเมล์ : Springseason702@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธมลวรรณ ประสานพันธ์ (หยก)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
อีเมล์ : prasanpan2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เฆขลา ชาภักดี (เมย์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 18
อีเมล์ : maklal@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม