โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารสนเทศ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลดที่นี่
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลดที่นี่
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลดที่นี่