โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
E-Mail ครูและนักเรียน
E-Mail ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.91 KB
E-Mail นักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 721.5 KB