โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.5 KB
ดาวโหลด ID Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.85 KB