โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.12 KB
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
E-Mail นักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 721.5 KB
E-Mail คุณครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.91 KB