ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติบัตร ระดับ สพม.
ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
สังคมศึกษาฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
สุขศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
ศิลฯ ทัศนศิลป์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ศิลฯ ดนตรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ศิลฯ นาฏศิลป์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
พัฒนาผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
คอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
การงานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB
เรียนร่วม(ภาษาไทย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
เรียนร่วม(คอมพิวเตอร์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
เรียนร่วม(ศิลปะ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
ศิลปะอีสาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB