โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติบัตร ระดับภาค(ชาติ)
ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 926.22 KB
คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 926.88 KB
วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 928.84 KB
สุขศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 938.17 KB
คอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 926.77 KB
พัฒนาผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 928.86 KB
ศิลฯ ดนตรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 943.33 KB
ศิลฯ นาฏศิลป์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 929.29 KB
เรียนร่วม(ภาษาไทย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 927.92 KB
เรียนร่วม(ศิลปะ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 929.55 KB
ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 928.35 KB