โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

                      มาร์ชเบญจลักษ์พิทยา

                                   
                                              สถาบันการศึกษาค่าสมเด่น

                                    แสนร่มเย็น แสดเทามากมีวิชา

                                    สอนคน สอนศิษย์ให้มีปัญญา

                                    เสริมค่า ความดีให้เกิดที่ใจ

                                    เบญจลักษ์พิทยาของมวลน้องพี่

                                    เน้นเรียนดี ประพฤติดีมีวินัย

                                    เราจะเป็นนักกีฬาด้วยจิตใจ

                                    จะก้าวเดินไปเพื่อพัฒนาสังคม

                                    สีแสดเปรียบปัญญาของพวกเรา

                                    ส่วนสีเทาคือมันสมองอันเฉียบคม

                                    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอุดม

                                    ปรัชญาคำคม เป็นแนวทางร่วมกัน

                                    เบญจลักษ์พิทยามุ่งก้าวหน้าสู่

                                    แหล่งเรียนรู้ สมบูรณ์สร้างคุณอนันต์

                                    นักเรียนดี สมเป็นโรงเรียนในฝัน

                                    สร้างสรรค์ สังคมสร้างโลกงดงาม

                                    สีแสดเปรียบปัญญาของพวกเรา

                                    ส่วนสีเทาคือมันสมองอันเฉียบคม

                                    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอุดม

                                    ปรัชญาคำคม เป็นแนวทางร่วมกัน

                                    เบญจลักษ์พิทยามุ่งก้าวหน้าสู่

                                    แหล่งเรียนรู้ สมบูรณ์สร้างคุณอนันต์

                                    นักเรียนดี สมเป็นโรงเรียนในฝัน

                                    สร้างสรรค์ สังคมสร้างโลกงดงาม
                                                 .................................