ประกาศ มาตรฐานการศึกษา
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.24 KB
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.63 KB
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.54 KB
ประกาศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.51 KB