ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดเอกสารวิชาการต่างๆ
คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ติด ปพ.5 ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.5 KB
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 509.5 KB
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.12 KB
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 312.5 KB
ดาวโหลดเอกสารสอบแข่งขัน“Benjalak Contest” ครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.24 KB