ผลการแข่งขันศิลปฯ ครั้งที่ 69
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ (ไฟล์Excel) ระดับ สพม.28 ครั้งที่ 69
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.55 KB
ผลการแข่งขันศิลปฯ ครั้งที่ 68 ระดับภาคฯ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.47 KB
ผลการแข่งขันศิลปฯ ครั้งที่ 68 ระดับ สพม.28
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.94 KB