ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 529.52 KB
ประกาศ ร.ร. เรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านจาหน่ายอาหารในโรงอาหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.06 KB
การเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.79 KB
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.57 KB
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาe-bidding
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.89 KB
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.54 KB
เอกสารประกวดราคาจ้างe-bidding
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.66 KB