รวมนวัตกรรมของนักเรียน
ผลงาน วิชาสังคม
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง สานฝัน  ความดี ที่มั่นคง
https://www.youtube.com/watch?v=tOIprc6KjiU&fbclid=IwAR1AsJtxDMaY-ZyB9pr2abQBFLTQWA2hlxKMJJjHuZvm7NatsmWoHdh4y2I

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ความตั้งใจ
https://www.youtube.com/watch?v=-Jgddnu4abM&feature=share&fbclid=IwAR0A3A3E2kdHp1pOwL3pvUez_bRN8axlEUp21qCdNgOOhx-efiCxJH8wEP8


ต้นไม้ที่ปลูก
https://www.youtube.com/watch?v=0f9KJsii8tU
ผลงาน วิชาคณิตศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=ldsGpbzE0s4&feature=youtu.be
ผลงานวิชา ภาษาต่างประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=OVYrhyco9SE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2bogZIOkIv6SqnJCqQJSuRYtBVhery-9UcIsxW837tWSbk2_wDIq_tqb4

https://www.youtube.com/watch?v=afnWWx5t4D4


ผลงาน วิชาวิทยาศาสตร์
ระบบนิเวศในท้องถิ่นบ้านหนองหว้า
https://www.youtube.com/watch?v=B_pCuVBxJOY

ระบบนิเวศบ้านหนองฮาง ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์
https://www.youtube.com/watch?v=FC77xa-8E48

ผลงาน นาฏศิลป์
รำวันลอยกระทง  https://www.youtube.com/watch?v=s6D5piW9h4I

รำของดีศรีเบญจลักษ์  https://www.youtube.com/watch?v=wcDKNui03iQ&feature=youtu.be

รำเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 https://www.youtube.com/watch?v=3e7NZblyrn8

รำบวงสรวง รัชการที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=JCJrklRA83k&feature=youtu.be

เต้นบาสโลป  https://www.youtube.com/watch?v=X1mQ96_Gw3M

โปงลาง รร. แสดงงานสงกรานต์ที่อำเภอ  https://www.youtube.com/watch?v=NbWcf7brgVM

พิธีเปิดกีฬาสี
https://www.youtube.com/watch?v=32QO8WhlLW8

https://www.youtube.com/watch?v=X1mQ96_Gw3M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=32QO8WhlLW8

https://www.youtube.com/watch?v=uYa9qEwfLB4

ระบำศรีวิชัย   ม.ปลาย

https://www.youtube.com/watch?v=3bFk5MvHofo

โฟล์คซอง เบญจลักษ์พิทยา

https://www.youtube.com/watch?v=9GALV-9MYPk

อยากหยุดเวลา - cover ( BP BAND )

https://www.youtube.com/watch?v=w9gCqzRn-F0

BP_Band

https://www.youtube.com/watch?v=Vj_Vv6yWqi4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0CSt15IJNEUSV621Bc9zWc40FoO_9Ednys3H5P-ox2td6yf3I06AQAtYE
สุขศึกษาและพลศึกษา
พิธีเปิดกีฬาภายใน  https://www.youtube.com/watch?v=QaLeyUSSGKc

รำเปิดกีฬา    https://www.youtube.com/watch?v=Y7ykcOcA4Ds
ประกันภัยอุ่นใจก่อนแก้ ร.ร. เบญจลักษ์พิทยา
https://www.youtube.com/watch?v=gGdrQ_diHw4