เลือกรับชมผ่านลิ้งค์ ม.1 - 6
ม.1
https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7
ม.2
https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8
ม.3
https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9
ม.4
https://www.dltv.ac.th/channels/schedules/days/13
ม.5
https://www.dltv.ac.th/DLTV14
ม.6
https://www.dltv.ac.th/DLTV15