ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารและะขอบข่ายงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.02 KB
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.19 KB
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.55 KB
โครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.64 KB
ทำเนียบการบริหารงานบุคคล
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.98 KB