งานสำนักงานฝ่ายบุคคล
การบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.19 KB
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.55 KB
โครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.64 KB