ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขอบข่ายการบริหารงานแผนงานฯ
หน้าที่และขอบข่ายงานฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.08 KB
โครงสร้างงานแผนงานและประกันคุณภาพ
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.06 KB
ทำเนียบฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.4 KB