การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงสร้างบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 2565
คำสั่ง/หน้าที่และขอบข่ายงานฝ่ายบริหารทั่วไป 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 449.12 KB
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.43 KB
คณะกรรการฝ่ายบริหารทั่วไป 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.6 KB
หน้าที่และขอบข่ายงานฝ่ายบริหารทั่วไป 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.86 KB