การบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.36 KB
ทำเนียบการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.99 KB
คณะกรรการฝ่ายบริหารงบประมาณ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.95 KB
หน้าที่และขอบเขตงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.88 KB