ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.36 KB
ทำเนียบการบริหารงานฝ่ายงบประมาณ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.99 KB
คณะกรรการฝ่ายบริหารงบประมาณ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.95 KB
หน้าที่และขอบเขตงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.88 KB