ผลการสอบ O-Net
ผลการสอบ O-Net ม.3 ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.96 KB
ผลการสอบ O-Net ม.6 ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.31 KB
ผลการสอบ O-Net ม.3 ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.02 KB
ผลการสอบ O-Net ม.6 ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.53 KB
ผลการสอบ O-Net ม.3 ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.56 KB
ผลการสอบ O-Net ม.6 ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.25 KB