คลิปVDOการสอนของคุณครู
VDOการสอนของคุณครูประสบพร ไชยสาร
https://www.youtube.com/watch?v=Rww2Kzo06kY
VDOการสอนครูนิภาภรณ์ ยุวะบุตร เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
https://www.facebook.com/groups/562738681313148