ผลศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70
ผลการแข่งขันศิลปฯ ครั้งที่ 70
ผลการแข่งขันศิลปฯ ครั้งที่ 70
http://www.facebook.com/benjalakpittaya/photos/pcb.6333352216677328/6333348580011025