สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
  
   
ตราโรงเรียนและข้อมูลโรงเรียน