ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

วันทานาบาตะ
( จำนวน 48 รูป / ดู 52 ครั้ง )
บริจาคโลหิต
( จำนวน 10 รูป / ดู 23 ครั้ง )
กีฬา สพม.28
( จำนวน 30 รูป / ดู 63 ครั้ง )
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
( จำนวน 36 รูป / ดู 39 ครั้ง )
โครงการเมล็ดพันธุ์คุณธรรม
( จำนวน 20 รูป / ดู 46 ครั้ง )
สวนสนามลูกเสือ
( จำนวน 27 รูป / ดู 43 ครั้ง )
วันสุนทรภู่ 2560
( จำนวน 34 รูป / ดู 103 ครั้ง )
โครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
( จำนวน 10 รูป / ดู 41 ครั้ง )
รับการนิเทศจากสหวิทยาเขตพระวิหาร
( จำนวน 24 รูป / ดู 78 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
( จำนวน 33 รูป / ดู 113 ครั้ง )
วันปลูกต้นไม้
( จำนวน 8 รูป / ดู 48 ครั้ง )
วันไหว้ครู
( จำนวน 40 รูป / ดู 124 ครั้ง )