ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ - ส่ง บุคลากร ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู 22 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
( จำนวน 12 รูป / ดู 41 ครั้ง )
รับนโยบาย ผอ. สพม.28
( จำนวน 8 รูป / ดู 32 ครั้ง )
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย
( จำนวน 9 รูป / ดู 36 ครั้ง )
จัดนิทรรศการฯ ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์
( จำนวน 18 รูป / ดู 86 ครั้ง )
มอบตัวนักเรียน ม.๑ และม.๔
( จำนวน 10 รูป / ดู 57 ครั้ง )
รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4
( จำนวน 11 รูป / ดู 34 ครั้ง )
ซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย
( จำนวน 8 รูป / ดู 54 ครั้ง )
อบรมเชิงปกิบัติการ SMSS
( จำนวน 12 รูป / ดู 41 ครั้ง )
ศึกษาดูงาน ณ กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
( จำนวน 26 รูป / ดู 89 ครั้ง )
อบรมปฏิบัติการ PLC
( จำนวน 12 รูป / ดู 40 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6
( จำนวน 36 รูป / ดู 249 ครั้ง )