ภาพกิจกรรม
8 พ.ย. 2565 พระครูธรรมาธร วรวุฒิ จิตตฺญาโณ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,15:07   อ่าน 143 ครั้ง