เพื่อลดความเสี่ยงโควิด ขอให้ทุกคน (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ นะคะ ยินดีต้อนรับ... โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 10 พ.ค. 66
ระเบียบการจำหน่ายอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 2566 02 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 2566 02 พ.ค. 66
แจ้งเลขประจำตัว นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 24 เม.ย. 66
แจ้งเลขประจำตัว นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 24 เม.ย. 66
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 31 มี.ค. 66
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 29 มี.ค. 66
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูคมคิด ศรีสุข ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู ที่ ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา คุณครูอินทุอร นิกพิมพ์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู ที่ ร.ร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลฯ และ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เปิดเรียนวันแรก ในวันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีการศึกษา 2566
11 พ.ค. 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
นายนราธิป บุญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยมีนายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นสถานที่บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน เบื้องต้นวันนี้มีช่างมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ที่นั่งภายในห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน และการ ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา วันนี้ช่างเทคอนกรีตคานชั้น 2
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนปรับปรุงในเรื่องใด
ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ดูผลโหวด