ขอเป็นสะพานบุญ ...เชิญชวนศิษย์เก่า และทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้างโดมให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา รายละเอียดตามด้านล่างนี้ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 28 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 28 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 22 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 10 ส.ค. 65
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 23 มิ.ย. 65
แผนเผชิญเหตุ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันโควิด 19 19 พ.ค. 65
คู่มือฉบับประชาชน กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง (Outpatient with Self Isolation) 14 พ.ค. 65
เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 13 พ.ค. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ