เพื่อลดความเสี่ยงโควิด ขอให้ทุกคน (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ นะคะ ยินดีต้อนรับ... โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ 10 ก.พ. 66
ประกาศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 65
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 28 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 16 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 02 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้าง e-bidding 09 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 09 พ.ย. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง e-bidding 03 พ.ย. 65
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
14 มีนาคม 2566 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565
12 มีนาคม 2566 นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา พร้อมด้วยคณะ ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลงานก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา การดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน ด้วยความเรียบร้อย
2 มีนาคม 2566 นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาและตัวแทนครูกลุ่มสาระสังคมฯ ตัวแทนนักเรียนรับเกียรติบัตร การสอบธรรมสนามหลวงและทุนการศึกษา จากพระครูธรรมธร วรวุฒิ จิตฺตญาโณ
งานแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด YNAC CREATIVE CHALLENGE #ห่างกัญนะ ในวันที่ 20
งานแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาของกองทุนเพื่อการศึกษาสนั่น-พวงสิน ไสว ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นายธนพนธ์ นาลาสาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ในวันที่ 20 ก
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนปรับปรุงในเรื่องใด
ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ดูผลโหวด