ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 07 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 07 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทย 27 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 17 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 1 (ม.1-3) 08 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 1 (ป.4-6) 08 ก.พ. 62
รายชืื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Benjalak Contest ครั้งที่ 1 ( ป.4-6) 08 ก.พ. 62
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด