ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศผลสอบตาม โครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ดู/ดาวโหลดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ด้านล่าง ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบแข่งขันโครงการรู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคตพิชิต O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 26 ต.ค. 63
ประกาศผลสอบแข่งขันโครงการรู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคตพิชิต O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 26 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียงลาดับผลการสอบการแข่งขัน ตามโครงการ รู้ปัจจุบัน 14 ต.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการรู้ปัจจุบันเพื่ออนาคต พิชิต O-NET ระดับ ประถมศึกษาปีที่6 09 ต.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการรู้ปัจจุบันเพื่ออนาคต พิชิต O-NET ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3 09 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขัน “ โครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-N 14 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 19 ส.ค. 63
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลิ้งค์น่าสนใจ