ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 198) 07 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 (อ่าน 178) 07 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทย (อ่าน 139) 27 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 227) 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 176) 17 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 1 (ป.4-6) (อ่าน 313) 08 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 1 (ม.1-3) (อ่าน 289) 08 ก.พ. 62
รายชืื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Benjalak Contest ครั้งที่ 1 ( ม.1-3) (อ่าน 251) 08 ก.พ. 62
รายชืื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Benjalak Contest ครั้งที่ 1 ( ป.4-6) (อ่าน 259) 08 ก.พ. 62
ขยายการรับสมัครและเลื่อนการสอบแข่งขัน“Benjalak Contest” ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 221) 31 ม.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 159) 21 ม.ค. 62
ดาวโหลดรายละเอียดการสอบแข่งขัน“Benjalak Contest” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 251) 16 ม.ค. 62
คำขวัญและสารวันเด็กประจำปี 2562 (อ่าน 202) 07 ม.ค. 62
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน พ.ย. 2561 (อ่าน 196) 12 ธ.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน ต.ค.2561 (อ่าน 187) 12 ธ.ค. 61
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน ระดับภาคฯ ณ จ.บุรีรัมย์ (อ่าน 71) 12 ธ.ค. 61
สรุปเหรียญรางวัลการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 (อ่าน 24) 16 พ.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว (อ่าน 247) 31 ต.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน ก.ย. 2561 (อ่าน 377) 03 ต.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน ส.ค. 2561 (อ่าน 459) 31 ส.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน ก.ค. 2561 (อ่าน 463) 27 ก.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน พ.ค. 2561 (อ่าน 310) 29 มิ.ย. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน มิ.ย. 2561 (อ่าน 417) 29 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจาหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทย (อ่าน 290) 15 มิ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม..... (อ่าน 340) 15 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 340) 19 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 926) 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 634) 29 มี.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน“การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะของคาร์บอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม (อ่าน 395) 26 มี.ค. 61
เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม จาก สพม.28.docx (อ่าน 469) 07 มี.ค. 61
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 535) 23 ก.พ. 61
-ตัวอย่างการเขียนโครงการ- 2560 (อ่าน 509) 14 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่โรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา (อ่าน 536) 22 ก.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 (อ่าน 690) 03 มิ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถดาว (อ่าน 698) 27 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ ภาพยนต์เรื่องสั้น เรื่อง (อ่าน 569) 15 ก.พ. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 636) 23 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 619) 30 พ.ย. 59
ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 617) 30 พ.ย. 59
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (อ่าน 638) 30 พ.ย. 59