ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ล่าสุด (อ่าน 305) 06 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3253) 24 ธ.ค. 63
ปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3494) 08 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.1/1-1/7 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3291) 04 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.2/1-2/7 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3260) 04 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.3/1-3/5 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3250) 04 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3250) 04 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.5/1-5/5 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3254) 04 ธ.ค. 63
ผลการเรียน ม.6/1-6/5 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3125) 04 ธ.ค. 63
ประกาศผลสอบแข่งขันโครงการรู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคตพิชิต O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 3234) 26 ต.ค. 63
ประกาศผลสอบแข่งขันโครงการรู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคตพิชิต O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 3210) 26 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียงลาดับผลการสอบการแข่งขัน ตามโครงการ รู้ปัจจุบัน (อ่าน 3247) 14 ต.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการรู้ปัจจุบันเพื่ออนาคต พิชิต O-NET ระดับ ประถมศึกษาปีที่6 (อ่าน 3336) 09 ต.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามโครงการรู้ปัจจุบันเพื่ออนาคต พิชิต O-NET ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3 (อ่าน 3313) 09 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขัน “ โครงการ รู้ปัจจุบัน เพื่ออนาคต พิชิต O-N (อ่าน 3432) 14 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (อ่าน 3227) 19 ส.ค. 63
ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8501) 29 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3470) 23 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3689) 23 มิ.ย. 63
คู่มือป้องกันโควิด-19 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา (อ่าน 3409) 18 มิ.ย. 63
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3358) 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3360) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3490) 10 มิ.ย. 63
แบบปักเสื้อนักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา (อ่าน 3479) 23 พ.ค. 63
ตารางรับชม การออกอากาศ ระดับ ม.1-6 (อ่าน 3002) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ที่สมัครออนไลน์ รอบที่ 1) (อ่าน 3640) 02 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ที่สมัครออนไลน์ รอบที่ 1) (อ่าน 3483) 02 พ.ค. 63
แจ้งปิดเรียนเหตุพิเศษเนื่องจากเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของไวรัสโคโรน่า (อ่าน 3381) 18 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3447) 17 มี.ค. 63
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 3372) 16 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 2 (ป.4-6) (อ่าน 3212) 06 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 2 (ม.1-3) (อ่าน 3642) 06 มี.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 3391) 05 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสอบแข่งขัน Benjarak Contest (อ่าน 3457) 04 มี.ค. 63
ระเบียบการสอบและใบสมัครสอบ “Benjalak Contest” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3354) 20 ก.พ. 63
ประกาศวันสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3308) 20 ก.พ. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาชีววิทยา (อ่าน 3870) 03 ต.ค. 62
กำหนดการแข่งขันระดับชาติ (เรียนรวม) ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา (อ่าน 3645) 19 ก.ย. 62
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e (อ่าน 3642) 02 ส.ค. 62
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 3645) 02 ส.ค. 62