ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว (อ่าน 41) 31 ต.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน ก.ย. 2561 (อ่าน 102) 03 ต.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน ส.ค. 2561 (อ่าน 132) 31 ส.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน ก.ค. 2561 (อ่าน 167) 27 ก.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน พ.ค. 2561 (อ่าน 129) 29 มิ.ย. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน มิ.ย. 2561 (อ่าน 134) 29 มิ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม..... (อ่าน 194) 15 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจาหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทย (อ่าน 151) 15 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 187) 19 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 464) 29 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 671) 29 มี.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน“การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะของคาร์บอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม (อ่าน 232) 26 มี.ค. 61
เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม จาก สพม.28.docx (อ่าน 276) 07 มี.ค. 61
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 384) 23 ก.พ. 61
-ตัวอย่างการเขียนโครงการ- 2560 (อ่าน 348) 14 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่โรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา (อ่าน 393) 22 ก.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 (อ่าน 523) 03 มิ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถดาว (อ่าน 531) 27 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ ภาพยนต์เรื่องสั้น เรื่อง (อ่าน 446) 15 ก.พ. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 465) 23 ธ.ค. 59
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (อ่าน 518) 30 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 449) 30 พ.ย. 59
ราคากลางและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 449) 30 พ.ย. 59
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (อ่าน 580) 25 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาทักษะอาชีพการผูกผ้าประดับ ในงานพิธีด้วยชุดฝึกกิจกรรม โดย คุณครูบุณิกา (อ่าน 951) 13 ส.ค. 59
เรียน คุณครูทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ที่นี่ค่ะ (อ่าน 523) 08 ส.ค. 59
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา ....ดาวน์โหลด (อ่าน 592) 31 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา (อ่าน 804) 26 ก.พ. 59
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนพร (อ่าน 619) 24 ก.พ. 59
ขอขอบคุณ มูลนิธิเอกชัย นพจินดา ที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา (อ่าน 626) 19 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 630) 19 ม.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 632) 18 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 1011) 09 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ ณ จังหวัดนครพนม (อ่าน 1074) 23 ธ.ค. 56
ต้อนรับผู้อำนวยการถวัลย์ สุนทรา (อ่าน 1105) 23 ธ.ค. 56
งานเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งบุคลากร บพ. (อ่าน 2020) 23 ธ.ค. 56
วันปิยะมหาราช 2556 (อ่าน 893) 23 ธ.ค. 56
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (อ่าน 869) 23 ธ.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2556 (อ่าน 945) 23 ธ.ค. 56