จดหมายข่าว
10 -13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายธีวราช อ่อนหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of B
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,13:45   อ่าน 27 ครั้ง