ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,19:56   อ่าน 500 ครั้ง