จดหมายข่าว
15 พ.ย. 2565 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท - เอก ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
14 พ.ย. 2565 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาเป็นสถานที่ในการประชุมผู้บริหารในสหวิทยาเขตพระวิหาร
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
งานแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำโดยท่านรองนราธิป บุญรมย์ รอง ผ.อ. ร.ร.เบญจลักษ์พิทยาและคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ข่าวสาร ประจำเดือน ต.ค. 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
31 ต.ค. 2565 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
20 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขอความอนุเคราะห์พื้นที่โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ในการต้อนรับองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข มาติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานของโรงพยาบาล
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู ขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
งานแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะครู ออกนิเทศ ติดตามนักเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์ระหว่างปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
งานแนะแนว นำส่งนักเรียนออกฝึกประสบการณ์ระหว่างปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 10 - 21 ตุลาคม 2565 ณ หน่วยงานราชการอำเภอเบญจลักษ์และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65
จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 65