ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3) 25 มี.ค. 63
แจ้งปิดเรียนเหตุพิเศษเนื่องจากเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของไวรัสโคโรน่า (อ่าน 52) 18 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 95) 17 มี.ค. 63
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 40) 16 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 2 (ป.4-6) (อ่าน 179) 06 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 2 (ม.1-3) (อ่าน 265) 06 มี.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 58) 05 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสอบแข่งขัน Benjarak Contest (อ่าน 105) 04 มี.ค. 63
ระเบียบการสอบและใบสมัครสอบ “Benjalak Contest” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 98) 20 ก.พ. 63
ประกาศวันสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 56) 20 ก.พ. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาชีววิทยา (อ่าน 561) 03 ต.ค. 62
กำหนดการแข่งขันระดับชาติ (เรียนรวม) ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา (อ่าน 318) 19 ก.ย. 62
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e (อ่าน 367) 02 ส.ค. 62
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 354) 02 ส.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ่าน 317) 02 ส.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 311) 02 ส.ค. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างe-bidding (อ่าน 301) 02 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาe-bidding (อ่าน 330) 02 ส.ค. 62
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 289) 11 ก.ค. 62
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 351) 11 ก.ค. 62
ร่างประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาe-bidding (อ่าน 238) 11 ก.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (อ่าน 215) 11 ก.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 222) 11 ก.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 496) 07 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 (อ่าน 635) 07 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทย (อ่าน 376) 27 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 472) 17 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 453) 17 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 1 (ป.4-6) (อ่าน 634) 08 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบการแข่งขัน Benjalak Contest ครั้งที่ 1 (ม.1-3) (อ่าน 535) 08 ก.พ. 62
รายชืื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Benjalak Contest ครั้งที่ 1 ( ม.1-3) (อ่าน 503) 08 ก.พ. 62
รายชืื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Benjalak Contest ครั้งที่ 1 ( ป.4-6) (อ่าน 544) 08 ก.พ. 62
ขยายการรับสมัครและเลื่อนการสอบแข่งขัน“Benjalak Contest” ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 460) 31 ม.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 429) 21 ม.ค. 62
ดาวโหลดรายละเอียดการสอบแข่งขัน“Benjalak Contest” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 533) 16 ม.ค. 62
คำขวัญและสารวันเด็กประจำปี 2562 (อ่าน 462) 07 ม.ค. 62
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน พ.ย. 2561 (อ่าน 479) 12 ธ.ค. 61
วารสารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจำเดือน ต.ค.2561 (อ่าน 456) 12 ธ.ค. 61
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขัน ระดับภาคฯ ณ จ.บุรีรัมย์ (อ่าน 123) 12 ธ.ค. 61
สรุปเหรียญรางวัลการนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 (อ่าน 52) 16 พ.ย. 61