ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้าง e-bidding
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง e-bidding
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
ร่างประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา e-bidding
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
แบบประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
แบบ ปร.6 ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
แบบ ปร.5 (ข) ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
แบบ ปร.5 (ก) ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
แบบ ปร.4 (ข) ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
แบบ ปร.4 (ก) ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
แบบ บก.01 งานก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
การแบ่งงวดเงิน งวดงาน อาคารเรียนแบบ 212 ล.57-ก
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
ตารางเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ตารางเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ตารางเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65