โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชนะพล เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 นำนักเรียนเข้าร่วมการชกมวยยุวชนและเยาวชน
2 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันรพี
3 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เข้าแข่งขันมวยสากล ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ที่ จ.บึงกาฬ
4 เป็นครูผู้ฝึกซ้อมมวยสากล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ไปแข่งขันต่อระดับภาค3 ที่ จ.บึงกาฬ. 12-23พย.59
5 ได้รางวัลงานเชิดชูเกียรติ โค้ช กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์