แนะแนว

นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแนะแนว

นายจรัญชัย โตมร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา โททอง
ครูอัตราจ้าง