โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างครุภัณฑ์/นักบริการ/ลูกจ้าง

นายถาวร พันธ์ดี
ลูกจ้างชั่วคราว

นายไพบูลย์ สุวรรณคำ
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

นายฉวี ภัยปัด

นายประยูร วิชา