โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการ

นางฐิติพร พรมโสภา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศจีพันธ์ เนตรแก้ว
ครูอัตราจ้าง