โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปริชาติ วงค์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกวี ซุยทอง
ครู คศ.1

นายธนาวิท แสนสุกใส
ครู คศ.1

นายศรายุทธ ประสานศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์
ครูผู้ช่วย