ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ สมทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละวัน
เดือน มิ.ย. 60
เดือน ก.ค. 60
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปริชาติ วงค์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกวี ซุยทอง
ครู คศ.1

นายธนาวิท แสนสุขใส
ครูผู้ช่วย

นายศรายุทธ ประสานศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุไรรัตน์ แก้วอาสา
ครูอัตราจ้าง