ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวัชระ กรมพะไมย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เสียว เบญจลักษ์ 0-4560-5040-1