ขอเป็นสะพานบุญ ...เชิญชวนศิษย์เก่า และทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้างโดมให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา รายละเอียดตามด้านล่างนี้ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 02 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้าง e-bidding 09 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 09 พ.ย. 65
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง e-bidding 03 พ.ย. 65
ร่างประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา e-bidding 03 พ.ย. 65
แบบประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล 03 พ.ย. 65
แบบ ปร.6 ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล 03 พ.ย. 65
แบบ ปร.5 (ข) ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล 03 พ.ย. 65
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
15 พ.ย. 2565 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท - เอก ประจำปี 2565
14 พ.ย. 2565 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาเป็นสถานที่ในการประชุมผู้บริหารในสหวิทยาเขตพระวิหาร
งานแนะแนวโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นำโดยท่านรองนราธิป บุญรมย์ รอง ผ.อ. ร.ร.เบญจลักษ์พิทยาและคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวสาร ประจำเดือน ต.ค. 2565
31 ต.ค. 2565 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนปรับปรุงในเรื่องใด
ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ดูผลโหวด