ขอเป็นสะพานบุญ ...เชิญชวนศิษย์เก่า และทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้างโดมให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา รายละเอียดตามด้านล่างนี้ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 23 มิ.ย. 65
แผนเผชิญเหตุ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันโควิด 19 19 พ.ค. 65
คู่มือฉบับประชาชน กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง (Outpatient with Self Isolation) 14 พ.ค. 65
เอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 13 พ.ค. 65
เปิดเรียน On-Site 17 พ.ค. นร.กลุ่มเสี่ยงสูง-ฉีดวัคซีนเข้าเรียนได้ 05 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจําปีงบประมาณ 2565 04 พ.ค. 65
ระเบียบโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ว่าด้วยการจําหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประจําปีการศึกษา 2565 04 พ.ค. 65
เรื่อง การปักชื่อลูกเสือเนตรนารี 04 พ.ค. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ