ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการเล่านิทาน ม.ต้น ระดับชาติ ประจำปีการศีกษา 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพ็ญฤดี สีเหลือง
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,23:52   อ่าน 201 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนมวยสากลของจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชฎาพร แก้วแดง
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2559,13:06   อ่าน 266 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนมวยสากลของจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อนักเรียน : นายภูวนาถ น้อยอาสา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2559,13:11   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 59
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ศศิกานต์ สิมโรง
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2559,22:11   อ่าน 490 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (มวยสากลสมัครเล่น)
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุพัฒตรา อุ่นเรือน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2558,04:02   อ่าน 688 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปิ่นสุดารัตน์ จันทรัตน์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2558,04:01   อ่าน 807 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฑารัตน์ เครือบุตร
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2558,04:00   อ่าน 702 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภรัตน์ คำนาโฮม
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2558,03:59   อ่าน 609 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชื่อนักเรียน : นางสากาญจนา โจมสติ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2558,03:58   อ่าน 486 ครั้ง