ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นางสาวมนัสนันท์ เกิดอ่วม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,14:13   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นางสาวภัทรศยา ผาแก้ว
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,14:13   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นางสาวกุลธิวา คล้ายปล้อง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,14:12   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นางสาวนภาพร บุดดี
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,14:11   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นายคฑาวุธ สูงยิ่ง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,14:03   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นายนิธิพัฒน์ คำหล้า
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,14:01   อ่าน 87 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นายธีรโชติ สมพารเพียง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,14:01   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นายนพคุณ ปิ่นประไมย์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,13:59   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการวิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นายกฤติกร ศรีหาเวช
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,13:58   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการวิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ชื่อนักเรียน : นายชญานันท์ นันทะบุตร
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,13:44   อ่าน 106 ครั้ง