ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวัตร ดีโลนงาม
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:16   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายสิทธิพงษ์ แพงคำแดง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:15   อ่าน 102 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกชกร มณีธรรม
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:15   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จิราพร หงษ์ชูตา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:14   อ่าน 87 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จันทร์จิรา สารเสนา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:14   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.กรปรียา ศรีหาบุตร
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:13   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวอัญมณี อุ่นจิตร
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:13   อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวศุุภษร ฝั่งไธสง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:12   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวมัลลิกา อยู่เย็น
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:12   อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวอธิชา วงษ์ประเทศ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,10:11   อ่าน 75 ครั้ง