ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขันการชกมวยยุวชนและเยาวชน 2561
ชื่ออาจารย์ : นายธิตทิวา หาลวย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,03:22  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยยุวชนและเยาวชน 2561
ชื่ออาจารย์ : นายยศพันธ์ สุขกาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,03:21  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการชกมวยยุวชนและเยาวชน
ชื่ออาจารย์ : นายชนะพล เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,03:18  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันรพี
ชื่ออาจารย์ : นายยศพันธ์ สุขกาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,13:31  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันรพี
ชื่ออาจารย์ : นายชนะพล เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,13:29  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ อินทรา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:15  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:14  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:14  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:13  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:13  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..