ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 14-16 สิงหาคม 2656 เข้ารับรางวัล OBECQA ประจำปี 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่ออาจารย์ : นายธีวราช อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,00:48  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนอ IQA AWARD ณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ชื่ออาจารย์ : นายธีวราช อ่อนหวาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2565,00:46  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x400 เมตร ชาย รุ่น 15 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบพร ไชยสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,16:45  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ เขย่งก้าวกระโดด ชาย รุ่น 18 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบพร ไชยสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,16:45  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รายการวิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่น 15 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบพร ไชยสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,16:45  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 200 เมตร ชาย รุ่น 15 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบพร ไชยสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,16:44  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 5,000 เมตร ชาย รุ่น 18 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบพร ไชยสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,16:44  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการวิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่น 18 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบพร ไชยสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,16:44  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการวิ่ง 4x100 เมตร หญิง รุ่น 15 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบพร ไชยสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,16:43  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการวิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่น 15 ปี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประสบพร ไชยสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,16:43  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..