ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,15:56  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2564
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,15:55  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,11:26  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,11:26  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,11:11  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดทำคลิปวิดีโอ ผลงานรูปแบบเพลง ประกันชีวิตคิดอุ่นใจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่ออาจารย์ : นายกวี ซุยทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,11:32  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดทำคลิปวิดีโอ ผลงานรูปแบบเพลง ประกันชีวิตคิดอุ่นใจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอินทร์ธุอร นิกพิมพ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,11:31  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดทำคลิปวิดีโอ ผลงานรูปแบบเพลง ประกันชีวิตคิดอุ่นใจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,11:31  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียน แข่งขันวอลเลย์บอล ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วอลเลย์บอล ชาย กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์ต่อไป
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,11:25  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียน แข่งขันวอลเลย์บอล ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วอลเลย์บอล ชาย กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์ต่อไป
ชื่ออาจารย์ : นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,11:25  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..