ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,12:42  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปี 2562 จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,12:37  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562 รองผู้อำนวยการดีเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,12:17  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "เพชร สพม.28" ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,12:15  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปี 2563 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,12:13  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายธิตทิวา หาลวย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,11:18  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา กระจัดกลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:13  อ่าน 266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสริดา จำปาหอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:11  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:07  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางวิชุดา ตำหนง
ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:06  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..