ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายธิตทิวา หาลวย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,11:18  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา กระจัดกลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:13  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสริดา จำปาหอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:11  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา โทนะพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:08  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:07  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางวิชุดา ตำหนง
ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:06  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสริดา จำปาหอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:05  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:04  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา กระจัดกลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:01  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:57  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..