ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ที่จังหวัดชัยภูมิ ได้เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายธิตทิวา หาลวย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,11:18  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา กระจัดกลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:13  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสริดา จำปาหอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:11  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:07  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางวิชุดา ตำหนง
ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:06  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสริดา จำปาหอม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:05  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุบลรัตน์ เจตินัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:04  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางปวีณา กระจัดกลาง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,00:01  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสันธิฌา สายจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:57  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:55  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..