ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:55  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:53  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:50  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:49  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:23  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:22  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะวิชาการภาพยนต์สั้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นายชนะพล เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:13  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะวิชาการภาพยนต์สั้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นายยศพันธ์ สุขกาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:12  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 (ระดับ สพม.28)
ชื่ออาจารย์ : นายอานุภาพ เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:31  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 (ระดับ สพม.28)
ชื่ออาจารย์ : นายพัชระ วงค์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:31  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..