ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลงานเชิดชูเกียรติ โค้ช กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์
ชื่ออาจารย์ : นายชนะพล เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2558,00:46  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีรัตนวงษา
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2558,05:48  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเยี่ยม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2558,05:47  อ่าน 342 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2558,05:47  อ่าน 383 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง สีคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2558,05:47  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..