ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นางบุณิกา สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:12  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงาน วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานมรดกไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,13:02  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงาน วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานมรดกไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,13:01  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การร่วมประกวดแข่งขันในงาน วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานมรดกไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,12:59  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน -การแข่งขัน Cosplay
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมะณี ศรีสันต์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,12:56  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนัเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม.....
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2561,17:29  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานเนื่องในงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ชื่ออาจารย์ : นางบุณิกา สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:19  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับมัธยมศึกษา งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:18  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนำเสนอผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:16  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:15  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..