โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
71 หมู่ 11 ถนนวาริน-กันทรลักษ์  ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-5040-1
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายศรายุทธ ประสานศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:18  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายศรายุทธ ประสานศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:17  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 (ระดับสพม.28)
ชื่ออาจารย์ : นายศรายุทธ ประสานศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:16  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 (ระดับ สพม.28)
ชื่ออาจารย์ : นายกวี ซุยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:15  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 (ระดับ สพม.28)
ชื่ออาจารย์ : นายกวี ซุยทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:14  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:12  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:12  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:10  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:07  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันวิสา ไกรเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:07  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..