ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การร่วมประกวดแข่งขันในงาน วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานมรดกไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,12:59  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน -การแข่งขัน Cosplay
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมะณี ศรีสันต์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,12:56  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนัเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม.....
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2561,17:29  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานเนื่องในงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ชื่ออาจารย์ : นางบุณิกา สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:19  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับมัธยมศึกษา งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:18  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนำเสนอผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:16  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:15  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:14  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูดส่งเสริมทางการเกษตร งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางบุณิกา สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:10  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเล่านิทาน ได้รับรางวัล เหรียญเงินการเล่านิทาน ม.ต้น ระดับชาติ ประจำปีการศีกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวิชุดา ตำหนง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,23:54  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..