ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ อินทรา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:15  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:14  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:14  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นายไพศาล พุฒพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:13  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:13  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นางบุณิกา สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:12  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงาน วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานมรดกไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,13:02  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในงาน วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานมรดกไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,13:01  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การร่วมประกวดแข่งขันในงาน วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานมรดกไทย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมุกญาดา ชูเส้นผม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,12:59  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน -การแข่งขัน Cosplay
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมะณี ศรีสันต์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,12:56  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..