ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นำนัเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม.....
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2561,17:29  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานเนื่องในงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ชื่ออาจารย์ : นางบุณิกา สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:19  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับมัธยมศึกษา งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:18  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนำเสนอผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:16  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:15  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:14  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูดส่งเสริมทางการเกษตร งานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลาง ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นางบุณิกา สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,20:10  อ่าน 302 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเล่านิทาน ได้รับรางวัล เหรียญเงินการเล่านิทาน ม.ต้น ระดับชาติ ประจำปีการศีกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางวิชุดา ตำหนง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2560,23:54  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เข้าแข่งขันมวยสากล ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ที่ จ.บึงกาฬ
ชื่ออาจารย์ : นายชนะพล เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2559,14:57  อ่าน 437 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกซ้อมมวยสากล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ไปแข่งขันต่อระดับภาค3 ที่ จ.บึงกาฬ. 12-23พย.59
ชื่ออาจารย์ : นายพัชระ วงค์เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2559,13:02  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..