ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นายกฤตเมธ ชัยกวงชา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,10:01  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ 2561 ระดับ สพม.28
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,09:57  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬามวยที่เจียงฮายเกมส์ ชื่อผลงาน รูปภาพ ไฟล์ข้อมูล วันที่บันทึก จัดเรียง แก้ไข ได้รางวัลเหรียญทองแดง กีฬามวยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ 18-28 พ.ย. 61
ชื่ออาจารย์ : นายยศพันธ์ สุขกาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,09:53  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าแข่งขันการชกมวยยุวชนและเยาวชน 2561
ชื่ออาจารย์ : นายธิตทิวา หาลวย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,03:22  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยยุวชนและเยาวชน 2561
ชื่ออาจารย์ : นายยศพันธ์ สุขกาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,03:21  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมการชกมวยยุวชนและเยาวชน
ชื่ออาจารย์ : นายชนะพล เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,03:18  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันรพี
ชื่ออาจารย์ : นายยศพันธ์ สุขกาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,13:31  อ่าน 266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวันรพี
ชื่ออาจารย์ : นายชนะพล เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2561,13:29  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ อินทรา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:15  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับเกียรติบัตรมาปฏิบัติงานเช้าประจำเดือน มิ.ย.61
ชื่ออาจารย์ : นายอานุุภาพ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2561,15:14  อ่าน 342 ครั้ง
รายละเอียด..